Kinh tế, chính trị

Kỳ họp thứ 6 - Uỷ ban MTTQ huyện khóa XXVI - 01/07/2016

Chưa có ảnh đại diện

Ngày 28/6, Ủy ban MTTQ huyện Lục Ngạn tổ chức kỳ họp thứ VI nhằm đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự và chỉ

Văn hóa,Xã hội

Lục Ngạn tưng bừng lễ ra quân thanh niên tham gia giữ gìn ATGT - 01/07/2016

Chưa có ảnh đại diện

Nhằm giúp bà con đi lại thuận tiện trong vụ thu hoạch vải thiều, Huyện đoàn Lục Ngạn vừa phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. tổ chức ra quân

STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Lục Ngạn
2 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn
3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lục Ngạn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lục Ngạn
4 Quy chế công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện
5 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện
6 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý trật tự giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý trật tự giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện