Kinh tế, chính trị

Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ (2016 - 2021) - 26/07/2016

Trong hai ngày 25 và 26/7 HĐND huyện Lục Ngạn khóa XIX nhiệm kỳ (2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ 2,  nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Văn hóa,Xã hội

Lãnh đạo huyện chúc mừng 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2016) - 28/07/2016

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam,  (28/7/1929 - 28/7/2015), sáng ngày 28/7 các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND,

STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Lục Ngạn
2 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn
3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lục Ngạn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lục Ngạn
4 Quy chế công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện
5 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện
6 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý trật tự giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đội Quản lý trật tự giao thông, Xây dựng và Môi trường huyện